logo

Salon iShack - Centrum automatyki domowej

Właścicielem marki iShack jest firma:
Power Solution sp. z o.o.
ul. Żorska 14, 44-200 Rybnik
NIP: 6423177335
REGON: 242775618
KRS: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000400621, kapitał zakładowy 24 500 zł (w tym kapitał wpłacony 24 500 zł)

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Power Solution sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, właściciel marki iShack, adres: 44-200 Rybnik ul. Żorska 14, e-mail: [email protected], (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

×

Koszyk