Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy przekazać niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również: „Administrator Danych) jest spółka Power Solution sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Poligonowa 21 (44-251 Rybnik), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000400621, NIP: 6423177335, REGON: 242775618.

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest drogą korespondencji kierowanej na adres siedziby (tj. ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik) bądź telefonicznie pod numerami: 32 44 28 111 lub 32 44 28 112.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie Państwo się kontaktować drogą e-mail na adres: [email protected]

2. Jakie dane osobowe są zbierane na potrzeby rejestracji oraz dokonywania zakupów?

Na potrzeby rejestracji w Sklepie Internetowym oraz umożliwienia Państwu dokonywania zakupów będą zbierane następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Firma przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w przypadkach gdy klient działa w charakterze przedsiębiorcy,
 3. Adres do korespondencji (w tym do wysyłki zakupionych towarów),
 4. Adres poczty elektronicznej,
 5. Numer telefonu,
 6. Numer NIP oraz numer REGON, w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami jeżeli dokonują zakupów działając w charakterze przedsiębiorców.

3. W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?

Administrator Danych przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów. Dane osobowe są takie jak na przykład Państwa imię, nazwisko i adres zamieszkania, przetwarzane są w celach niezbędnych związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym i funkcjonowaniem założonego w ten sposób Konta Użytkownika, związanych ze składaniem zamówień w Sklepie Internetowym i ich realizacją (czyli wykonywaniem umowy). Bez przetwarzania tych danych nie jest możliwe korzystanie z konta użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym, składanie zamówień ani realizacja złożonych przez Państwa zamówień. Potrzebujemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby na przykład wystawić fakturę VAT czy zlecić przesyłkę zamówionego przez Państwa towaru na wskazany adres. Z kole przetwarzanie tzw. pliki cookies służy przede wszystkim poprawie jakości świadczonych przez nas usług, jak również lepszemu dopasowaniu ewentualnych treści i reklam.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie dla celów określonych i zgodnych z prawem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przede wszystkim w celu umożliwienia Państwu z korzystania z usług Sklepu Internetowego, tj. do założenia Konta Użytkownika i jego funkcjonowania, składania i realizowania zamówień, w tym do wykonania przez nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. B i C RODO). Bez przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe funkcjonowanie Konta Użytkownika, ani realizacja złożonych przez Państwa zamówień. Administrator Danych może również przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego (np. przygotowanie i przesłanie do Państwa oferty zakupowej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (w celach określonych w tej zgodzie) – ma to miejsce w przypadkach, gdy zostali Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (artykuł. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dane zbierane w sposób automatyczny, w tym tzw. „pliki cookies”.

Administrator Danych nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „plikach cookies” (po polsku zwanych „ciasteczkami”). Pliki cookies to małe pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, podczas gdy otwierasz strony w internecie. Plik taki zazwyczaj zawiera nazwę odwiedzanej strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Administrator Danych używa plików cookies (ciasteczek) przede wszystkim w następujących celach: w celu poprawy sprawności działania stron i aplikacji, w celu lepszego dopasowania treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań, jak również w celu zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w ulepszaniu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Pamiętaj, że możesz zmieniać ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies, jak również usunąć stałe pliki cookies.

Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • tymczasowe: przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • trwałe: przechowywane także po zamknięciu przeglądarki, jak również po wyłączeniu urządzenia. Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryn internetowych.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

6. Czy dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom?

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym przypadku nie będziemy sprzedawali Państwa danych osobom trzecim. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom, którym Administrator Danych zobowiązany jest je przekazywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa (są to np. organy ścigania, sądy);
 • podmiotom uczestniczącym w realizacji umów sprzedaży (np. firma kurierska dostarczająca zakupione towary) – dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie;
 • biurze rachunkowemu, świadczącemu usługi rachunkowe na rzecz Administratora (prowadzenie księgowości itd.);
 • innym podmiotom, działającym na zlecenie Administratora Danych (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne).

7. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją Konta Użytkownika będą przechowywane do czasu ewentualnego usunięcia Konta Użytkownika. Natomiast dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, jak również w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów, będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Uprzejmie informujemy, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również możemy na Państwa żądanie przenieść dane osobowe do innego administratora danych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Z kolei jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody to możecie ją w każdej chwili cofnąć.

9. Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu)?

Państwa dane osobowe, z wyjątkiem tzw. plików cookies, nie będą podlegać automatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Natomiast zautomatyzowane przetwarzanie plików cookies służy przede wszystkim poprawie jakości świadczonych przez nas usług, jak również lepszemu dopasowaniu ewentualnych treści i reklam.

10. Czy na pewno musimy podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do założenia i funkcjonowania Konta Użytkownika, prawidłowego składania zamówień, oraz do realizacji umów sprzedaży zawieranych w związku z tymi zamówieniami. Bez przetwarzania Państwa danych osobowych nie mamy na przykład możliwości wystawienia faktury VAT czy zlecenia dostawy zamówionych przez Państwa towarów.

×

Koszyk