1. Konkurs „Oczyśćmy rybnickie przedszkola II” jest organizowany przez firmę Power Solution sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Poligonowej 21, NIP 6423177335 KRS 0000400621 zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na szczególne zanieczyszczenie powietrza w mieście Rybnik oraz zachęcenie do dbania o jego czystość.
 3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem konta Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja wyznaczona przez Organizatora.
 5. Konkurs trwa od 07.11.2019 do 25.11.2019. Publikacja wyników nastąpi w dniu 26.11.2019 za pośrednictwem portalu Facebook.
 6. Konkurs polega na głosowaniu w ankiecie na profilu Organizatora w portalu Facebook, na jedną z publicznych placówek przedszkolnych widniejących na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnik.
 7. Każdy z uczestników może zagłosować tylko raz na jedną wybraną placówkę.
 8. Nagrodą w konkursie są 3 oczyszczacze powietrza Xiaomi Air Purifier 2H o wartości 499 zł brutto każdy.
 9. 3 placówki które zbiorą największą ilość głosów otrzymają po 1 Nagrodzie.
 10. Nagrody przekazane zostaną w terminie uzgodnionym przez Organizatora i Dyrekcję placówek, które zwyciężą.
 11. Wszelkie koszty dostarczenia i instalacji urządzenia oraz przeszkolenia z obsługi ponosi Organizator.
 12. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez przynajmniej 2 placówki spełniające warunki z pkt. 9, Zwycięzca zostanie wybrany w dodatkowym losowaniu.
 13. W przypadku rezygnacji z nagrody, zostanie ona przekazana placówce która zajmie kolejne miejsce w głosowaniu.
 14. W przypadkach nie wspomnianych w tym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdej chwili jego trwania.
×

Koszyk