1. Konkurs „Oczyśćmy rybnickie przedszkola III” jest organizowany przez firmę Power Solution sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Poligonowej 21, NIP 6423177335 KRS 0000400621 zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na szczególne zanieczyszczenie powietrza w mieście Rybnik oraz zachęcenie do dbania o jego czystość.
 3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem konta Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja wyznaczona przez Organizatora.
 5. Konkurs trwa od 19.04.2021 do 04.05.2021. Publikacja wyników nastąpi w dniu 05.05.2021 za pośrednictwem portalu Facebook.
 6. Konkurs polega na głosowaniu w ankiecie na profilu Organizatora w portalu Facebook, na jedną z publicznych placówek przedszkolnych widniejących na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnik.
 7. Każdy z uczestników może zagłosować tylko raz na jedną wybraną placówkę.
 8. Nagrodą w konkursie są 2 oczyszczacze powietrza – Przedszkole z największą liczbą głosów otrzyma oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier 3H o wartości 580 zł – Przedszkole z drugą największą liczbą głosów otrzyma oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C o wartości 399 zł
 9. 2 placówki które zbiorą największą ilość głosów otrzymają po 1 Nagrodzie.
 10. Nagrody przekazane zostaną w terminie uzgodnionym przez Organizatora i Dyrekcję placówek, które zwyciężą.
 11. Wszelkie koszty dostarczenia i instalacji urządzenia oraz przeszkolenia z obsługi ponosi Organizator.
 12. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez przynajmniej 2 placówki spełniające warunki z pkt. 9, Zwycięzca zostanie wybrany w dodatkowym losowaniu.
 13. W przypadku rezygnacji z nagrody, zostanie ona przekazana placówce która zajmie kolejne miejsce w głosowaniu.
 14. W przypadkach nie wspomnianych w tym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdej chwili jego trwania.
×

Koszyk